زنان و مشارکت سیاسی در افغانستان
56 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش "زنان در افغانستان فرصت ها، چالش ها و راهکار ها" 1389، قم،
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در هر جامعه‌ای به طور معمول نیمی از جمعیت ان را زنان تشکیل می‌دهند؛‌اما به نظر می‌رسد که نسبت به آنان در بسیاری از جوامع، برخوردهی کمتر انسانی صورت می‌گیرد. شدت و ضعف برخورد ب زنان در دنیای امروز در دنیای امروزی،‌تفاوت‌های زیادی دارد؛ در برخی از جوامع مدرن، زنان حداقل از منظر قانونی به مساوات کامل با مردان رسانده‌اند که البته با نگرش‌های افراطی نیز همراه بوده است؛ در پرتو این زیاده روی ، تفاوت‌های طبیعی میان زنان و مردان نادیده انگاشته شده است. درپاره‌ای از جوامع هنوز سنت‌های سخت گیر اجتماعی در مورد زنان وجوددادر که آنان را به عنوان بخش عظیمی از جمعیت خاموش، در آورده است. تاریخ ورود زنان درعرصه‌های اجتماعی اگرچه بسیار جدید است ولی با آن هم در جوامع مختلف فراز و نشیب‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. از این رو بررسی وضعیت اجتماعی زنان رابطه‌ی تنگاتنگی با سنت‌های اجتماعی کشورد دارد . توجه به این نکته حایز اهمیت است که در گذشته وضعیت زنان در جوامع شرقی نسبت به جوامع غربی بهتر بوده است، در حالی که امروز قضیه کاملا بر عکس شده است . سرنوشت اجتماعی زنان در افغانستان از جهات مختلف می‌تواند قابل بررسی باشتد و مشارکت سیاسی یکی از این حوزه‌های را تشکیل میدهد.